BG.legal

BG.legal

Gepubliceerd op: 24 June 2020

BG.legal is een advocatenkantoor. Een team van advocaten, juristen en niet-juristen houdt zich bezig met juridische aspecten van data/AI. Wij vertalen het juridische naar de praktijk. Veel van onze cliënten zijn data science startups/scale-ups of hun klanten (overheden).

Activiteiten op AI gebied

Wij geven informatie op onze website en ontwikkelen een kennisplatform over juridische aspecten van AI. Daarnaast geven wij presentaties, webinars, etc. over juridische aspecten van AI. Daarbij betrekken wij ook niet-juristen (zoals data science studenten).

Bijdrage aan NL AIC

Wij willen bijdragen aan de kennisontwikkeling over AI, wij willen deze (laagdrempelig) toegankelijk maken, en wij willen informatie verstrekken over juridische aspecten van AI (IP, aansprakelijkheid, modelcontracten, gedragscodes, etc.). Wij willen bijdragen aan het wegnemen van ‘beren op de weg’ om AI toe te passen. Wij zien kansen.

Waarom NL AIC?

Wij willen bijdragen aan het wegnemen van (juridische) drempels om AI toe te passen. Daarnaast willen we kennis over juridische aspecten van AI helpen doorontwikkelen en toegankelijk maken. Wij zien kansen.

Bekijk de website van de deelnemer