Arbeidsmarktreseach UvA BV

Gepubliceerd op: 4 November 2020

Wij zijn de juridische expert op het gebied van het bouwen van AI-beslissystemen. Onze software is in staat om het brein van de jurist te kopiëren.

Activiteiten op AI gebied

Wij richten ons op het bouwen van “good old fashioned AI” beslissystemen om complexe juridische problemen inzichtelijk te maken. Het recht is casuïstisch en leent zich daarom minder goed voor Machine Learning technieken. Beslissystemen doen recht aan de casuïstiek van het recht. Onze beslissystemen houden daarbij rekening met de menselijke maat en omzeilen juridisch jargon als dat nodig is voor de gebruiksdoelgroep om de vragen van het systeem te begrijpen. De software die wij daarvoor zelf ontwikkeld hebben, kan, in tegenstelling tot andere juridische beslissystemen, de rechtsfeiten van een juridische casus daadwerkelijk tegen elkaar afwegen en aan de hand daarvan een inschatting van de rechtspositie van de gebruiker maken. Doordat onze medewerkers zowel diepgaande juridische kennis bezitten, als het vermogen logica toe te passen, zijn wij in staat om beslissystemen te ontwikkelen voor alle doelgroepen in de juridische sector.
Als voorloper binnen de Nederlandse Legal Tech community hebben wij de handschoen opgepakt om de kennis over de mogelijkheden van AI binnen het juridische domein te verspreiden. Wij bieden masterclasses en leergangen aan, aan studenten van universiteiten en hogescholen maar ook aan overheidsorganisaties, advocatenkantoren en andersoortige instellingen.
Verschillende van deze organisaties maken inmiddels ook gebruik van onze software om de specifieke juridische problemen binnen hun rechtsgebied te simplificeren voor hun cliënten of medewerkers.

Bijdrage aan NL AIC

Nog niet van toepassing.

Waarom NL AIC?

AI krijgt onvoldoende aandacht van binnen juridische wereld zelf. Technologie experts hebben al gezien dat er heel veel mogelijkheden liggen op het gebied van Legal Tech maar kennen niet goed de weg in de juridische wereld door de eigenaardigheden van het juridisch domein. Het is ons doel de juristen de mogelijkheden van AI te laten zien en de technologie experts wegwijs te maken in de juridische wereld.

Bekijk de website van de deelnemer