Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Verbond van Verzekeraars

Organisatieprofiel

De brancheorganisatie van schade- en levensverzekeraars. Ook herverzekeraars, InsurTechs, premiepensioeninstellingen en ondernemingen die zich bezighouden met banksparen zijn bij ons aangesloten. Wij behartigen de belangen van alle leden, spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en verbinden zo de verzekeringssector met de samenleving.

Activiteiten op AI gebied

Wij zijn met name actief als het gaat om (reputatie)risico’s die AI met zich meebrengt. Zo is er een solidariteitsmonitor uitgebracht die inzicht geeft in hoeverre de verzekeringsmarkt toegankelijk blijft, ook voor mensen met een wat hoger risicoprofiel. Ook is er een ethisch kader ontwikkeld. Dit kader bevat eisen die verzekeraars hanteren bij AI.

Bijdrage aan NL AIC

Het Verbond draagt bij aan twee werkgroepen: ‘Maatschappelijke acceptatie & inclusiviteit’ en ‘Financiële sector’. Daarnaast maken wij reeds deel uit van de Data Deel Coalitie van het Ministerie van EZK. Op al deze plekken deelt het Verbond kennis en ervaring en trachten wij met medestanders tot waardevolle nieuwe inzichten of producten te komen.

Waarom NL AIC?

Verzekeraars bestaan bij de gratie van data en statistiek. De sector heeft dan ook veel belangstelling voor AI. Tegelijkertijd maken mensen zich zorgen over het gebruik van data door bedrijven. De coalitie biedt ons de mogelijkheid om met stakeholders in gesprek te gaan over deze zorgen en een verantwoord gebruik van AI.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.