Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Universiteit Leiden

Organisatieprofiel

De Universiteit Leiden (1575) is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten. Haar motto is Praesidium Libertatis – Bolwerk van Vrijheid. Het doel van onze mensen is bij te dragen aan onderzoek en de grote sociale vraagstukken van de toekomst te adresseren.

Activiteiten op AI gebied

We zijn een Centre of Excellence voor multidisciplinaire onderzoek en onderwijs in computer wetenschappen en KI. De toekomst van KI mensgedreven is; we moeten de expertise van onderzoekers combineren met de menselijke kanten van KI: taal, rechten, psychologie en andere velden. Ons doel is om wetenschap de kwaliteit van het leven te verbeteren.

Bijdrage aan NL AIC

We willen samenwerkingen op een breed niveau versterken en uitbreiden. Alleen zo kunnen we ons huidige multidisciplinaire onderzoek bevorderen en het gebruiken voor medische, sociale, milieutechnische, gerechtelijke en andere applicaties op een ethische, verantwoorde en correcte manier.

Waarom NL AIC?

De Universiteit van Leiden werkt nauw samen met het LUMC, het Leiden Bio Science Park, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en vele andere belanghebbenden op het gebied van het stimuleren van KI onderzoek en onderwijs.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.