Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Universiteiten van Nederland

Organisatieprofiel

In de Universiteiten van Nederland (UNL) werken de Nederlandse universiteiten samen aan een sterke universitaire sector.

Activiteiten op AI gebied

De Nederlandse universiteiten investeren in AI-onderzoek, onderwijs en valorisatie van wereldklasse vanuit vele wetenschappelijke disciplines.

Bijdrage aan NL AIC

Daarom hebben UNL en de NFU in 2020 een Kennistafel AI opgericht. Middels deze kennistafel kunnen de AI activiteiten van de Nederlandse universiteiten over alle disciplines op elkaar afgestemd worden, en kan gezamenlijke input worden geleverd aan relevante gremia, in het bijzonder aan de Nederlandse AI Coalitie.

Waarom NL AIC?

Om ervoor te zorgen dat Nederland op het gebied van AI kennis mee kan blijven doen met de koplopers van Europa is het van belang om op een gecoördineerde manier richting te geven aan het nationale AI onderzoek en onderwijs.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.