Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Turing Advocaten

Organisatieprofiel

Turing advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in ‘IT en data’ en vanuit die optiek ook bezig met de juridische en ethische implicaties van AI en de consequenties van (aankomende en bestaande) wet- en regelgeving en rechtspraak.

Activiteiten op AI gebied

Juridische advisering en compliancy op AI en data-gebied (met een nadruk op privacy, aansprakelijkheid, Intellectuele eigendom en contractering).

Bijdrage aan NL AIC

Kennisdeling, participatie in werkgroepen vanuit onze juridische expertise en eventuele projectuitvoering.

Waarom NL AIC?

De Nederlandse AI Coalitie is een mooi platform en een waardevol initiatief om meer inzicht te krijgen in AI. Aan de hand daarvan kunnen we niet alleen het kennis delen met anderen en ervaringen uitwisselen, maar ook actief meedenken met de (juridische) kansen en bedreigingen die AI biedt.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.