Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

T.M.C. Asser Instituut

Organisatieprofiel

Het T.M.C. Asser Instituut is een internationaal onderzoeksinstituut op het gebied van internationaal recht en Europees recht, gevestigd in Den Haag. Het verricht fundamenteel en onafhankelijk beleidsgericht onderzoek en organiseert kritische en constructieve reflectie op internationale en Europese rechtsontwikkelingen.

Activiteiten op AI gebied

De focus van de activiteiten van het Asser Instituut op het gebied van AI ligt bij multidisciplinair onderzoek. Het instituut verzorgt echter ook onderwijs, waaronder lezingen en een volledige studieweek over de toepassing van internationaal recht en ethiek op AI.

Bijdrage aan NL AIC

Het Asser Instituut draagt bij met deskundigheid vanuit juridisch, filosofisch en technisch oogpunt. Het instituut verspreidt kennis via publicaties, opleidingen, conferenties en openbare evenementen.

Waarom NL AIC?

Het Asser Instituut verricht onderzoek naar de gevolgen van nieuwe technologieën op het internationaal recht. Het onderzoek van het instituut richt zich met name op de ontwikkeling van het internationale regelgevingskader voor de militaire toepassingen van disruptieve technologieën.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.