Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

SURF

Organisatieprofiel

SURF is de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek in Nederland. Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Met als doel: beter en flexibeler onderwijs en onderzoek.

Activiteiten op AI gebied

Breed portfolio van innovatie, dienstverlening en kennisuitwisseling. Zie: https://www.surf.nl/artificial-intelligence-en-machine-learning

Bijdrage aan NL AIC

SURF levert een bijdrage aan de AI coalitie door het inzetten van innovatie, dienstverlening en kennisuitwisseling op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van machine learning, zowel binnen de sector onderzoek en onderwijs, als tussen deze sector en andere sectoren. Participatie in werkgroepen Data delen, Research & Innovatie, Onderwijs.

Waarom NL AIC?

AI wordt een steeds belangrijkere methode in het doen van wetenschappelijk onderzoek en bij onderwijs. SURF ondersteunt onderzoekers in Nederland bij het toepassen en met name opschalen van met name machine learning en deep learning, door innovatie, expertise, training, projecten in onderwijs en onderzoek, en grootschalige faciliteiten.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.