Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Organisatieprofiel

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) voert brede toekomstverkenningen uit op het snijvlak van technologie en samenleving die domeinoverstijgend en interdisciplinair zijn. Het Algemeen Bestuur (AB) van STT bestaat uit topmensen uit de overheid, het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en uit maatschappelijke organisaties.

Activiteiten op AI gebied

Onderzoek en kennisdeling.

Bijdrage aan NL AIC

Wij fungeren als kennispartner. Wij organiseren o.a. scenarioworkshops voor deelnemers van de coalitie. Het doel van deze workshops is vooral dat de deelnemers zich meer bewust worden van de verschillende ontwikkelrichtingen van AI. Maar ook wat de consequenties zijn van keuzes die we nu met elkaar maken.

Waarom NL AIC?

Wij vinden het belangrijk om vanuit STT een bijdrage te leveren aan deze Coalitie. Het is onze missie om organisaties in de samenleving meer toekomstbewust te maken. Deze Coalitie biedt een uitgelezen kans om deze missie verder uit te dragen en onze toekomstverkenningen meer impact te geven.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.