Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Shell Global Solutions International BV

Organisatieprofiel

Shell is een internationaal opererend energiebedrijf dat als doel heeft om vooruitgang te stimuleren door het leveren van meer en schonere energie. Ze gebruikt innovatieve en geavanceerde technologieen om energie op efficientere, betrouwbaardere en duurzamere wijze te kunnen produceren en distribueren.

Activiteiten op AI gebied

Shell is actief op meerdere vlakken van AI – van machine learning tot computer vision, deep learning tot virtuele assistenten, en van autonome rijtuigen tot robotica.

Bijdrage aan NL AIC

Momenteel zijn wij betrokken bij 2 werkstromen van de Coalitie: Research & Innovation, en Human Capital. Op deze vlakken heeft Shell een duidelijke expertise. Wij zetten ons in om deze over te dragen.

Waarom NL AIC?

Ontwikkelingen op het gebied van AI gaan razendsnel. En met goede redenen: de potentiele baten voor onze welvaart en welzijn zijn groot. We steunen de Coalitie in haar streven de internationale concurrentiepositie van Nederland te behouden, en een waardevol netwerk op te richten voor haar leden.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.