Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

SER

Organisatieprofiel

De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen.

Activiteiten op AI gebied

De SER voert een actieagenda uit voor Leven Lang Ontwikkelen. De digitale transitie maakt hier onderdeel van uit. Ook in andere trajecten is er aandacht voor de digitale transitie.

Bijdrage aan NL AIC

Door actief te participeren in de werkgroepen Leven Lang Ontwikkelen en Scholing & Arbeidsmarkt

Waarom NL AIC?

Vanwege het belang van de digitale transitie voor de drie doelstellingen van sociaal-economisch beleid, waar de SER zich voor inzet: – Een evenwichtige economische groei binnen het kader van het streven naar duurzame ontwikkeling – Een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie – De totstandkoming van een redelijke inkomensverdeling

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.