Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Security Delta HSD

Organisatieprofiel

HSD is hét nationale veiligheidscluster waar 275 bedrijven, overheids en kennisinstellingen samenwerken op veiligheid in een digitaliserende samenleving. HSD zorgt voor toegang tot kennis, innovatie, markt, kapitaal en talent. Met als doel het versterken van de economie, het creëren van werkgelegenheid en een digitaal weerbaarder Nederland.

Activiteiten op AI gebied

HSD heeft innovatieprogramma’s lopen op het gebied van privacy bestendig data delen, beslisondersteuning, cyberveiligheid en taal en spraaktechnologie voor het veiligheidsdomein

Bijdrage aan NL AIC

HSD zit namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht voor. Zo brengt zij relevante nationale spelers samen om effectieve, veilige en verantwoorde AI toepassingen voor het VVR domein te ontwikkelen en in te zetten om zo Nederland koploper te maken op het gebied van mengerichte AI.

Waarom NL AIC?

HSD brengt verschillende stakeholders op één lijn en faciliteert matchmaking en het bouwen van consortia. de NLAIC is hiervoor de perfecte plek

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.