Delen met:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

Provincie Flevoland

Organisatieprofiel

De Provincie Flevoland zet zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Flevolanders en is op verschillende terreinen actief, waaronder: . Cultuur en erfgoed . Economie . Energie . Gebiedsontwikkeling . Natuur . Omgeving . Recreatie, toerisme en sport . Water . Wegen, vaarwegen . Openbaar vervoer

Activiteiten op AI gebied

De provincie Flevoland is actief betrokken bij meerdere initiatieven waarin AI een rol speelt, waaronder Natuurtellingen (met behulp van slimme drones) en Smart Mobility.

Bijdrage aan NL AIC

De provincie Flevoland is lid van de werkgroep ‘Publieke Dienstverlening’. Ook is zij betrokken bij de bouwsteen ‘Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie’.

Waarom NL AIC?

De provincie Flevoland ziet de enorme mogelijkheden en het toenemende belang van AI bij de realisatie van de maatschappelijke opgaven en de verbetering van de eigen bedrijfsvoering. Daarbij onderkent de provincie dat de beste resultaten kunnen worden geboekt door gerichte samenwerking tussen de overheden, maar vooral ook samen met de ketenpartners.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.