Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Port of Rotterdam

Organisatieprofiel

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf richt zich op de versnelling van de verduurzaming in de haven en is partner in de digitalisering van de haven en logistieke ketens.

Activiteiten op AI gebied

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft diverse activiteiten op het gebied van AI. Bijvoorbeeld de concrete ontwikkeling van modellen als Machine Learning Inspector (MLI) om assetinspecties te doen en verkenning van de potentie van AI voor de energietransitie.

Bijdrage aan NL AIC

Het Havenbedrijf Rotterdam neemt deel aan de werkgroep Haven & Maritiem.

Waarom NL AIC?

AI is een potentiële sleuteltechnologie die impact zal hebben op de haven en de processen van onze klanten. Het Havenbedrijf Rotterdam zet daarom in op deze samenwerking om de strategische agenda en uitdagingen van de haven te borgen. Daarnaast draagt deze samenwerking bij aan kennisdeling en het versnellen van kansen en concrete projecten.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.