Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Plantum

Organisatieprofiel

Plantum is de branchevereniging van zaadveredelaars en jonge-plantenkwekers. Artificial Intelligence is een opkomende discipline binnen de veredeling, te meer gezien de hoeveelheid data die verwerkt moet worden op het gebied van DNA sequenties.

Activiteiten op AI gebied

Vele onderzoeksprojecten zijn reeds ingediend op het gebied van AI, zo ook het project ‘Plant-RX’. Daarnaast willen wij graag de connectie maken met (technische) universiteiten die mensen opleiden op het gebied van informatica/AI, om studenten te interesseren in onze sector.

Bijdrage aan NL AIC

Veredeling is de start van de land- en tuinbouwketen. Innovaties aan de start van deze keten dragen bij aan de verduurzaming en verbetering verderop. Binnen het thema Landbouw dragen wij dan ook graag bij aan de verdere ontwikkeling van AI in de land- en tuinbouw.

Waarom NL AIC?

AI is een relatief nieuwe discipline binnen de veredeling. Wij willen graag van andere sectoren leren hoe zij zijn omgegaan met AI op het gebied van data delen, maar ook automatische verwerking van gegevens/afbeeldingen.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.