Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Pharos, landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen

Organisatieprofiel

Pharos zet zich in voor het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Ons uitgangspunt is gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen. Pharos deelt nationale en internationale kennis en stimuleert de implementatie daarvan in beleid en praktijk. De wensen en behoeften van de mensen om wie het gaat staan daarbij altijd centraal.

Activiteiten op AI gebied

Pharos is via het programma eHealth4All kennispartner in (landelijke, regionale, lokale) consortia bij de ontwikkeling en implementatie van digitale toepassingen/AI. We richten ons op begrijpelijkheid en gebruiksgemak van digitale toepassingen (via co-creatie) en ondersteunen regionale en lokale implementatie (fieldlabs, proeftuinen, leerkringen).

Bijdrage aan NL AIC

Pharos zet haar kennis, instrumenten en netwerk in om de ambities van de AI Coalitie ten goede te laten komen aan de groepen bij wie de grootste gezondheidswinst kan worden bereikt (o.a. lager opgeleiden, laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden). Pharos neemt o.a. deel aan de werkgroep burger- en patiënten participatie.

Waarom NL AIC?

Pharos ziet AI als veelbelovende sleuteltechnologie die kan bijdragen aan kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor iedereen. Iedereen moet met digitale tools kunnen werken en uitkomsten moeten valide zijn voor de gehele populatie. Onderliggende algoritmen moeten daarom non-discriminerend zijn (inclusieve AI).

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.