Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Patiëntenfederatie

Organisatieprofiel

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van patiëntervaringen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Activiteiten op AI gebied

Momenteel verkent de Patiëntenfederatie de rol van AI-toepassingen in behandelkeuzehulpen voor patiënten en trekken we bovenvermelde themagroep waarin we o.g.v. use-cases participatie en burgers en patiënten vorm gaan geven.

Bijdrage aan NL AIC

De Patiëntenfederatie is trekker van de themagroep Burger- en Patiëntenparticipatie binnen de werkgroep Gezondheid en zorg.

Waarom NL AIC?

Omdat de Patiëntenfederatie de ambities van de NLAIC onderschrijft en vindt het belangrijk om daarin de stem van alle burgers en patiënten in Nederland een plek te geven.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.