Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Netherlands Maritime Technology

Organisatieprofiel

Netherlands Maritime Technology (NMT) is de branchevereniging van nederlandse scheepswerven, maritieme toeleveranciers en dienstverleners. Wij werken aan de gezamenlijke belangen van onze leden op het gebied van trade, innovation en human capital.

Activiteiten op AI gebied

Als branchevereniging hebben wij niet direct activiteiten op het gebied van AI, maar wij zien het als onze rol om de toepassing van AI in de sector te laten groeien waar dat een (competitief) voordeel kan bieden.

Bijdrage aan NL AIC

NMT werkt mee in de werkgroep haven en maritiem om, in samenspraak met onze leden, richting te geven aan de maritieme thema’s en door de leden te activeren voor deelname aan projecten die door de NL AIC worden geïnitieerd.

Waarom NL AIC?

Artificial Intelligence gaat de komende jaren grote invloed hebben op de maritieme sector. Zowel in de aansturing van het schip zelf als in het ontwerp en productie van schepen gaan AI toepassingen voor verbeteringen zorgen. De Nederlandse industrie dient kennis op te bouwen over AI om haar competitieve positie te behouden, NMT wil daarbij helpen.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.