Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Netherlands eScience Center

Organisatieprofiel

Het eScience Center is het nationale centrum voor de ontwikkeling van onderzoekssoftware en digitale methodes.

Activiteiten op AI gebied

We voeren collaboratieve onderzoeksprojecten uit waarin AI wordt toegepast om onderzoeksvragen binnen verschillende wetenschappelijke vakgebieden te beantwoorden. Ook doen we toegepast onderzoek op het gebied van “Explainable AI”, zodat onderzoekers meer inzicht krijgen in de redenen waarom de algoritmiek bepaalde keuzes maakt.

Bijdrage aan NL AIC

Het Netherlands eScience Center brengt hoogwaardige technologische kennis en experts in op het vlak van de wetenschappelijke toepassing van AI-technologieën d.m.v. vernieuwende, herbruikbare en open onderzoekssoftware.

Waarom NL AIC?

Het Netherlands eScience Center wil een brugfunctie vervullen tussen vernieuwende AI-technologieën en de mogelijke toepassingsgebieden binnen verschillende wetenschappelijke vakgebieden. Door vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen, probeert het eScience Center de impact van AI op de wetenschap te vergroten.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.