Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Nederlandse Vereniging van Banken

Organisatieprofiel

De NVB is de verbinding tussen de bankensector, politiek en maatschappij en draagt bij aan een vitale, duurzame sector. Als NVB praten wij namens de gezamenlijk banken mee over maatschappelijke issues en bieden wij een platform voor kennis, informatie-uitwisseling en belangenbehartiging, gericht op thema’s van de toekomst van de sector.

Activiteiten op AI gebied

Zie voor meer informatie over de NVB visie op Artificiele Intelligentie in de financiële sector ons recente position paper: https://www.nvb.nl/media/3118/nvb-ai-in-de-financie-le-sector.pdf

Bijdrage aan NL AIC

De NVB participeert actief in verschillende werkgroepen van de NL AIC, waaronder met name het toepassingsgebied Financiele Dienstverlening

Waarom NL AIC?

Het gebruik van artificiële intelligentie (AI) biedt grote kansen voor de maatschappij en individuen, waaronder meer welvaart en economische groei. Ook binnen de financiële sector biedt de toepassing van AI voordelen. Verantwoorde inzet van AI is nodig gelet op de maatschappelijke rol van banken en de potentiële impact van AI op haar klanten.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.