Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Mooncake AI

Organisatieprofiel

Mooncake AI biedt verscheidene diensten aan op het gebied van mensgerichte en verantwoorde inzet van AI, zoals advies, training, projectbegeleiding, stakeholder management en UX research.

Activiteiten op AI gebied

Advies, training, kennisdeling, ontwikkeling van methoden en kaders, onderzoek, etc. gericht op mensgericht en verantwoord gebruik van AI. In de toekomst willen we productontwikkeling meenemen, waarbij het gaat om de ontwikkeling van bruikbare, betrouwbare en acceptabele oplossingen voor eerlijke en verklaarbare AI, en voor mens-AI-samenwerking.

Bijdrage aan NL AIC

Wij zijn betrokken bij verscheidene werkgroepen, en dragen actief bij door niet alleen mee te praten en te luisteren, maar door ook activiteiten op touw te zetten.

Waarom NL AIC?

De ontwikkelingen op het gebied van AI gaan snel, en de potentiële impact is verstrekkend. Om dit alles in goede banen te leiden is samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van kennisdeling, van groot belang. De NLAIC kan daarbij een grote rol spelen, en daar zet ik me graag voor in.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.