Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

MindLabs

Organisatieprofiel

MindLabs is een samenwerkingsverband waarin vier kennisinstellingen, overheden en een groeiend gezelschap van bedrijfspartners, maatschappelijke instellingen en startups participeren. Wij versterken ontwikkelingen van technologieën die interacteren met menselijk gedrag; oftewel human centered AI, om maatschappelijke uitdagingen op te pakken.

Activiteiten op AI gebied

Wij brengen partijen samen, organiseren kennisbijeenkomsten en initiëren projecten In die projecten leggen wij ons toe op het ontwikkelen en evalueren van nieuwe technologieën, waarbij de kruisbestuiving tussen artificial minds en human minds centraal staat.

Bijdrage aan NL AIC

We versnellen de ontwikkeling van mens en maatschappij door kennis en toepassing van interactieve technologie te verbinden met ondernemerschap. Hierbij staat de interactie tussen mens en technologie centraal.

Waarom NL AIC?

Samen zijn we sterker en komen we verder. AI is niet meer weg te denken uit de samenleving en wij als MindLabs dragen ook ons steentje hieraan bij.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.