Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Maastricht University

Organisatieprofiel

Maastricht University (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland met meer dan 19.000 studenten en 4.500 medewerkers verdeeld over 18 bachelor- en ruim 50 masterprogramma’s van 6 faculteiten, waar ook fundamenteel en toegepast onderzoek plaatsvindt. Via de Brightlands-campussen investeert UM in een triple helix ecosysteem.

Activiteiten op AI gebied

Maastricht University biedt binnen het onderwijscluster AI hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen. Het onderzoek richt zich zowel op de ontwikkeling van fundamentele AI-methoden, als op de verantwoorde inzet van AI in alle sectoren van de maatschappij. Via Brightlands instituut BISS en via KE@Work wordt aan AI-innovaties bij bedrijven gewerkt.

Bijdrage aan NL AIC

Maastricht University is actief vertegenwoordigd in de werkgroepen behorend bij de vijf bouwstenen van de Nederlandse AI Coalitie: Research en Innovatie, Human Capital, Data Delen, Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie, en Startups en Scale-ups.

Waarom NL AIC?

Maastricht University beschikt al ruim 30 jaar over uitgebreide kennis en expertise m.b.t. het ontwikkelen van nieuwe AI-methoden, alsook t.a.v. de sociale, maatschappelijke, ethische en juridische aspecten die hierbij van belang zijn. Zij is zich bewust van het grote belang van toepassingen van de AI in alle sectoren van de maatschappij.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.