Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Landscape | creating value with AI

Organisatieprofiel

Wij maken begrijpelijke, op mensen gefocuste en uitlegbare data-gedreven oplossingen, voor allerlei soorten organisaties. Wij helpen bij zowel kleine eerste stappen als grote strategische transformaties met data en AI, met kennis over wat kan, wat mag en wat je ervoor nodig hebt.

Activiteiten op AI gebied

Wij doen aan advies over en ontwikkeling van AI-oplossingen. We zijn ervaren data scientists die de brug kunnen slaan tussen de techniek en de business. Waar we o.a. mee en aan werken: NLP, complexe tekstanalyse, Explainable AI, Active Learning, Federated Learning, neurale netwerken, sensor- en biometrische data, beeldherkenning en AI Maturity.

Bijdrage aan NL AIC

Wij dragen bij aan de NLAIC in de vorm van praktische kennis en expertise op het gebied van (het ontwikkelen en juist inzetten van) AI.

Waarom NL AIC?

Wij doen mee aan de NLAIC om bij te dragen aan het op de juiste manier inzetten van AI, zodat er maximale waarde uit gehaald kan worden voor de mens op een veilige en transparante manier.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.