Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Organisatieprofiel

Koninklijke NLR werkt als neutraal opererend onderzoekscentrum met zijn partners aan een betere wereld van morgen. NLR biedt daarbij innovatieve oplossingen en technische expertise en zorgt voor een sterke concurrentiepositie van het bedrijfsleven. NLR zet zich in voor een duurzame, veilige, efficiënte en effectieve lucht- en ruimtevaart.

Activiteiten op AI gebied

Wij verwachten dat AI technologie zich steeds breder zal laten inzetten in lucht- en ruimtevaart, specifiek op modellering, automatisering en digitalisering.

Bijdrage aan NL AIC

NLR vormt in binnen- en buitenland de spilfunctie tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid, en overbrugt de kloof tussen fundamenteel onderzoek en toepassingen in de praktijk. NLR wil deze rol ook op AI gebied op zich nemen door actief te participeren in de Nederlandse AI Coalitie.

Waarom NL AIC?

NLR draagt bij aan een veilige en duurzame maatschappij. Samen met de AI Coalitie wil NLR de Nederlandse activiteiten in AI stimuleren en ondersteunen, en wil hierbij vanuit haar rol als Groot Technologisch Instituut (GTI), speciaal op lucht- en ruimtevaart gebied, nieuwe AI kennis in relevante civiele en defensie applicaties toepassen.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.