Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Koninklijke Bibliotheek

Organisatieprofiel

De KB is de nationale bibliotheek: vanuit de kracht van het geschreven woord dragen we bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dit doen we samen met partners op het terrein van erfgoed, wetenschap en met openbare bibliotheken. Als nationale bibliotheek maakt de KB de bibliotheekcollectie Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar.

Activiteiten op AI gebied

De KB is in samenwerking met kennisinstellingen betrokken bij diverse onderzoeksprojecten rond AI. Voor de bibliotheeksector heeft de KB 7 AI-principes geformuleerd: toegankelijk, robuust, inclusief, neutraal, supervisie, transparant en veilig. De KB is ook één van de initiatiefnemers bij het Cultural AI Lab, https://www.cultural-ai.nl/

Bijdrage aan NL AIC

Door deel te nemen in verschillende werkgroepen, zoals Research, Data en Mensgerichte AI. De KB is ook één van de initiatiefnemer van de werkgroep Cultuur en Media.

Waarom NL AIC?

De KB ziet AI als een belangrijke component om snelgroeiende informatiestromen te beheersen en om de gebruiker betere en completere informatie te bieden. Ook wil de KB de potentie van AI benutten én bijdragen aan de ontwikkeling van verantwoordelijke AI. Deelname aan NLAIC betekent verbreding en opschaling van onze activiteiten en doelen.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.