Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

HZ University of Applied Sciences

Organisatieprofiel

Op de HZ wordt persoonlijk, kleinschalig voltijd- en deeltijdonderwijs geboden aan zo’n 5.000 studenten. Onze studenten worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen door middel van persoonlijke ontwikkeling en kennisontwikkeling.

Activiteiten op AI gebied

Dit doen we o.a. op onze populaire, internationale bacheloropleiding HBO-ICT, waar een uitstroomrichting Data Science in zit. Daarin combineren studenten 2 jaar specifieke opleiding in DS, plus een jaar aan stages in het werkveld. Ook is ons lectoraat Data Science een belangrijke spil. Zij biedt een internationale minor Applied Data Science aan,

Bijdrage aan NL AIC

We maken als HZ graag deel uit van professionele AI netwerken op nationaal, Europees en global niveau. We zien NLAIC als een belangrijke speler in het AI ecosysteem. In het bijzonder hopen we bij te dragen aan NLAIC’s ELSA Labs initiatief. Ook willen we studenten en organisaties helpen voor te bereiden op de aankomende EU AI Act.

Waarom NL AIC?

We werken samen met andere hogescholen aan een AI/Datagerelateerde master, en openen begin 2023 een heus Data Science lab in het Joint Research Centre Zeeland. Praktijkgericht onderwijs staat hierin centraal. Als kennisinstituut in de regio hebben we een nauwe relatie en samenwerking met het werkveld, voor onderwijs, onderzoek en innovatie.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.