Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

HydroLogic

Organisatieprofiel

HydroLogic is een adviesbureau dat operationele diensten levert op het gebied van klimaat, weer en waterbeheer. De missie is om met data, informatie, simulatie en waterkennis het watermanagement klimaatbestendig te maken. Naast adviesdiensten en onderzoek bieden we onze klanten operationele services via ons HydroNET cloud platform (www.hydronet.nl)

Activiteiten op AI gebied

AI biedt ons belangrijke technieken om simulatiemodellen te bouwen op basis van grote hoeveelheden multidimensionale data uit meetnetwerken, radars, satellieten en geo-informatie; zowel bij het construeren van data-gedreven modellen als ook voor het snel rekenen in real-time omgevingen.

Bijdrage aan NL AIC

Partnering in projecten, onderzoek en onderwijs: bijdragen aan consortia op de weer, klimaat en waterdomeinen. Ook willen wij een rol spelen in het initiëren van partnerships voor praktijkgericht AI R&D (de leefbare stad; water beschikbaarheid voor landbouw en industrie; veilige vaarwegen en havens, en kansen voor waternatuur en biodiversiteit).

Waarom NL AIC?

De Coalitie brengt ons in contact met potentiële partners om gezamenlijk AI-onderzoek te formuleren en met innovatieve projecten bij te dragen aan een sterke propositie van Nederland op het gebied van water management en aanverwante technologieën. Onze inbreng is kennis over klimaat, weer en watermanagement, cloud computing, HPC en ICT-SaaS/PaaS.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.