Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

HollandBIO

Organisatieprofiel

HollandBIO vertegenwoordigt en verbindt life sciences bedrijven in Nederland. Samen werken we aan een maatschappij waarin biotechnologie maximaal bijdraagt aan gezondheid, duurzaamheid en economische groei. We zorgen dat biotech innovaties snel en breed beschikbaar komen en gaan obstakels die de ambities van onze koplopers in de weg staan te lijf.

Activiteiten op AI gebied

Wij vertegenwoordigen de belangen van partijen in de life sciences sector die werken met AI .

Bijdrage aan NL AIC

Als bron van kennis van de life sciences sector, brengt HollandBIO de kansen en uitdagingen rond AI in de life sciences sector in kaart en onder de aandacht.

Waarom NL AIC?

AI biedt mooie kansen voor de Nederlandse Life Sciences Sector. Daarom blijven we via de Nederlandse AI Coalitie graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.