Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Hersenstichting

Organisatieprofiel

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in oplossingen die helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Nu en in de toekomst. We onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere zorg en betere deelname van mensen in de maatschappij.

Activiteiten op AI gebied

De Hersenstichting is voorstander van het inzetten van AI om te komen tot betere oplossingen voor patiënten met een hersenaandoening. We voeren zelf geen AI-projecten uit. Wel kunnen projecten waarin AI een rol speelt ingediend worden in onze reguliere subsidierondes. Zo dragen wij financieel bij aan AI projecten.

Bijdrage aan NL AIC

‘Hoofdzaken’ moet zorgen voor een versnelling van het hersenonderzoek. Een sterke en efficiënte onderzoeksinfrastructuur is daarvoor noodzakelijk. We moeten dus niets dubbel doen en kijken waar de NLAIC en ‘Hoofdzaken’ elkaar kunnen versterken om sneller betere oplossingen voor patiënten met hersenaandoeningen te krijgen.

Waarom NL AIC?

ZonMw, Mind en de Hersenstichting willen met ‘Hoofdzaken’ een hersenbrede onderzoeksagenda opstellen. De hersenen zijn een complex orgaan en er is veel te leren over de aandoeningen heen. Gebruik van dezelfde diagnostische instrumenten bij alle hersenaandoeningen en slimme analyse kan voor doorbraken zorgen. Je hebt immers maar 1 stel hersenen.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.