Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Health Valley

Organisatieprofiel

Stichting Health Valley Netherlands is een non-profit zorginnovatie netwerk waarin publiek-private samenwerking centraal staat. Onze partners zijn ondernemers, zorgorganisaties, kennisinstellingen en overheid. Met de ruim 200 partners uit geheel Nederland maken we de zorg van morgen vandaag al mogelijk.

Activiteiten op AI gebied

We bieden een platform waarop partijen kennis kunnen delen, zoals het jaarlijkse Health Valley event. En worden regelmatig thema sessie’s georganiseerd waarbij AI aan bod komt.

Bijdrage aan NL AIC

Health Valley kan bijdragen aan het communiceren en verspreiden van activiteiten en kennis van de AI coalitie. Ook is het activeren en professionaliseren van ons netwerk op dit thema een belangrijk aandachtspunt.

Waarom NL AIC?

De Nl AIC is een belangrijk initiatief om in Nederland samen te werken op een voor nu en in de toekomst belangrijk technologisch domein. Ook in de zorg speelt AI een steeds belangrijkere rol. Health Valley sluit aan om de kennis te delen in het netwerk en partijen te inspireren om AI optimaal in te zetten voor uiteindelijk een betere gezondheid.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.