Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

ERAC

Organisatieprofiel

ERAC is hét bepalende adviesbureau voor regionale ontwikkeling door middel van Europese samenwerking. Hulp nodig bij een complex maatschappelijk vraagstuk? Wij regelen het.

Activiteiten op AI gebied

Kennis van financiering en de kennisoverdracht tussen Universiteiten en bedrijven die met die kennis applicaties kunnen ontwikkelen.

Bijdrage aan NL AIC

Wij delen kennis over hoe je effectieve samenwerkingsprogramma’s bouwt tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden. En delen kennis op het gebied van het financieren van deze transities (zowel kapitaal als subsidies).

Waarom NL AIC?

AI levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Om vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten doen wij, met onze ervaring op dat gebied, mee.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.