Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

DigiShape

Organisatieprofiel

DigiShape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten. We werken samen in concrete projecten, waarin we als een open community experimenteren met datascience technieken. Zo komen we sneller tot innovaties in onze wateropgaven.

Activiteiten op AI gebied

DigiShape kent 5 technologische programmalijnen waarin datascience wordt toegepast op maatschappelijke uitdagingen zoals Droogte, Dijkmonitoring, Ruimtelijke ordening op zee en Water & Logistiek.

Bijdrage aan NL AIC

Als community van eindgebruikers ziet DigiShape zich vooral als platform voor toepassing van nieuwe oplossingen, zowel voor de publieke als de privatie (water-)sector.

Waarom NL AIC?

DigiShape vind het belangrijk dat organisaties in verbinding met elkaar werken aan de ontwikkeling en toepassing van datascience oplossingen.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.