Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering

Organisatieprofiel

DEN is het kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. DEN ondersteunt de professionals in de cultuursector om optimaal gebruik te maken van de kansen en mogelijkheden van de digitale transformatie, met als doel om de maatschappelijke relevantie en de toekomstbestendigheid te vergroten.

Activiteiten op AI gebied

DEN zet zich in om de kennis over AI in de cultuursector te vergroten, oa door een serie webinars in 2020 en 2021 waarin verschillende thema’s van AI, zoals ethische aspecten, inclusiviteit en de toekomst van AI, aan de orde komen. Daarnaast brengen we instellingen met elkaar in contact die zelf projecten op het vlak van AI willen opstarten.

Bijdrage aan NL AIC

DEN heeft een groot netwerk binnen de cultuursector en veel kennis van de vraagstukken op het gebied van cultuur en digitalisering die de sector nu en in de toekomst gaan bezighouden. Daarnaast zijn we heel goed op de hoogte van de behoeftes van die instellingen. We delen die kennis graag met andere partijen binnen de Nederlandse AI Coalitie.

Waarom NL AIC?

AI kan binnen de cultuursector ingezet worden om meer publiek beter te bereiken en ander soort aanbod te creëren. Daarnaast zijn collectie- en publieksdata waardevol voor andere sectoren. Als kennisinstituut sluit DEN daarom graag aan bij bredere initiatieven die bezig zijn met de ontwikkeling van AI en de maatschappelijke gevolgen daarvan.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.