Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

De Haagse Hogeschool

Organisatieprofiel

Aan De Haagse Hogeschool studeren bijna 27.000 studenten uit meer dan 140 verschillende landen. De HHs biedt bachelor- en masterprogramma’s (waaronder het volledige bachelorprogramma Applied Data Science & Artificial Intelligence en de master Big Data Analytics), cursorisch onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Graag samen met de buitenwereld!

Activiteiten op AI gebied

De HHs heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid een beroepsbevolking op te leiden die uit de voeten kan met de kansen en mogelijkheden van AI. Daartoe heeft De HHs verschillende opleidingsprogramma’s over dit thema, een lectoraat Data Science (met UNESCO-chair), deelname aan ELSA-labs en lopen er vele onderzoeken bij kenniscentra rondom AI.

Bijdrage aan NL AIC

Door kennis uit onderzoek en onderwijs te combineren met de dagelijkse praktijk. De HHs draagt bij aan verschillende werkgroepen binnen de NL-AIC (Human Capital, Onderwijs, Leven Lang Ontwikkelen, teach the teacher, etc).

Waarom NL AIC?

Ons land ondergaat momenteel een digitale revolutie. Data en AI vormen daarbinnen een belangrijke drijvende kracht. Om als kenniseconomie onze toppositie in de wereld te behouden, is stevig investeren in ons menselijk kapitaal aan kennis over digitalisering, data science en AI noodzakelijk.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.