Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

CTcue

Organisatieprofiel

CTcue heeft een zoekmachine voor het EPD, waarmee Medische professionals zelf complexe vragen kunnen stellen voor bijv onderzoek en registraties. De data is gepseudonymiseerd, tekst geanalyseerd, en multi center studies mogelijk. Onze doelstelling is het bruikbaar maken van EPD data voor secundair gebruik, zonder de registratielast te verhogen.

Activiteiten op AI gebied

Op dit moment ligt onze focus op natural language processing om informatie in medische vrije tekst te ontsluiten, maar onze dromen voor de toekomst zijn breder dan dat.

Bijdrage aan NL AIC

Met onze kennis van het overbruggen van pilot fase naar verdere implementaties plus kennis van het domein medische data verwachten we bij te kunnen dragen in het succes van anderen.

Waarom NL AIC?

Het snijvlak AI en zorg komt in een stroomversnelling. Met ons begrip van ziekenhuis data, onze toepassing van NLP op teksten, en onze infrastructuur horen we naar onze mening in dit eco-systeem thuis.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.