Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Connect4Care

Organisatieprofiel

Connect4Care is een regionale samenwerkingsorganisatie voor de zorg in de regio Noord Holland Zuid. We faciliteren datauitwisseling en digitale versnelling met programmamanagement, projecten, diensten en een CoLab. Hiermee maken we Juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment mogelijk.

Activiteiten op AI gebied

In februari 2021 organiseerde Connect4Care in samenwerking met sVBZ KAM een werkconferentie over AI. Een gewenste uitkomst is het verder ontwikkelen van een regionaal kennisnetwerk (ecosysteem) dat kennisdeling en ervaringen met AI stimuleert.

Bijdrage aan NL AIC

Connect4Care is een partij die openstaat voor pilots in het veld. Ook dragen we onze kennis bij als het gaat om het ter beschikking stellen van data. Graag verwijzen we naar onze projecten op dat vlak.

Waarom NL AIC?

Connect4Care voorziet dat AI in de zorg in de nabije toekomst een voorname rol gaat spelen. Als we nu bezig zijn met het koppelen van data moeten we meteen ook aan de volgende horizon denken: toepassing van algoritmes die onderzoek en gezondheid stimuleren. Met het ook op die toekomst moeten we nu de koppelingen systemen al adequaat voorbereiden.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.