Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

CBS

Organisatieprofiel

Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Activiteiten op AI gebied

Door de hoeveelheid data waarover het CBS beschikt en de kennis die de organisatie heeft is het CBS in staat om AI-modellen te trainen en te valideren. Het CBS kan de representativiteit van datasets controleren met behulp van haar rijke databronnen. Het CBS heeft een instrument om gebreken in datasets en algoritmen aantoonbaar te maken.

Bijdrage aan NL AIC

CBS heeft ruime ervaring met het toepassen van algoritmes gebaseerd op een veelheid aan databronnen. En omdat data altijd aan de basis staan van AI kan het CBS adviseren over het gebruik van niet-selectieve data, het delen van data en hoe algoritmes transparant te maken. Het CBS bevordert zo het gebruik van eerlijke en uitlegbare AI algoritmes.

Waarom NL AIC?

Betrouwbare en kwalitatief goede data zijn de basis om AI technieken op een juiste manier te kunnen toepassen. Als dataknooppunt en met de kennis en kunde om veilig – en met oog voor de privacy – met data te werken levert het CBS graag een fundamentele bijdrage aan de NLAIC.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.