Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Organisatieprofiel

De BOM bouwt samen met ondernemers aan een duurzame Brabantse economie. We delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. Daarnaast stimuleren we buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen en helpen we Brabantse bedrijven met uitbreiding in het buitenland.

Activiteiten op AI gebied

• Ontwikkelen van (industriële) ecosystemen rondom AI in Agrifood, HighTech en Lifescience and Health • Begeleiden en financieren van AI-startups • Aantrekken van interessante buitenlandse partijen voor het AI-ecosysteem van Brabant • Deelnemen aan relevante samenwerkingsverbanden voor het versterken van de AI-positie van Noord-Brabant.

Bijdrage aan NL AIC

Medewerkers van de BOM participeren actief in de diverse werkgroepen van de NL AIC. Verder hebben we actief bijgedragen aan de Brainport AI-propositie die onderdeel is van het NL AIC-voorstel voor het Groeifonds.

Waarom NL AIC?

Een duurzame economie is gebaat bij digitalisering en dataficatie. Hiervoor is AI een cruciale sleuteltechnologie. De twee Brabantse universiteiten in Tilburg en Eindhoven hebben van AI een speerpunt gemaakt, boegbeeld daarvoor is de JADS. Wij beschouwen de NL AIC als het belangrijkste platform voor het realiseren van de Brabantse AI-ambities.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.