Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

BG.legal

Organisatieprofiel

BG.legal is een advocatenkantoor. Een team van advocaten, juristen en niet-juristen houdt zich bezig met juridische aspecten van data/AI. Wij vertalen het juridische naar de praktijk. Veel van onze cliënten zijn data science startups/scale-ups of hun klanten (overheden).

Activiteiten op AI gebied

Wij geven informatie op onze website en ontwikkelen een kennisplatform over juridische aspecten van AI. Daarnaast geven wij presentaties, webinars, etc. over juridische aspecten van AI. Daarbij betrekken wij ook niet-juristen (zoals data science studenten).

Bijdrage aan NL AIC

Wij willen bijdragen aan de kennisontwikkeling over AI, wij willen deze (laagdrempelig) toegankelijk maken, en wij willen informatie verstrekken over juridische aspecten van AI (IP, aansprakelijkheid, modelcontracten, gedragscodes, etc.). Wij willen bijdragen aan het wegnemen van ‘beren op de weg’ om AI toe te passen. Wij zien kansen.

Waarom NL AIC?

Wij willen bijdragen aan het wegnemen van (juridische) drempels om AI toe te passen. Daarnaast willen we kennis over juridische aspecten van AI helpen doorontwikkelen en toegankelijk maken. Wij zien kansen.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.