Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Arbeidsmarktreseach UvA BV

Organisatieprofiel

Wij zijn de juridische expert op het gebied van het bouwen van AI-beslissystemen. Onze software is in staat om het brein van de jurist te kopiëren.

Activiteiten op AI gebied

Wij richten ons op het bouwen van “good old fashioned AI” beslissystemen om complexe juridische problemen inzichtelijk te maken. Het recht is casuïstisch en leent zich daarom minder goed voor Machine Learning technieken. Beslissystemen doen recht aan de casuïstiek van het recht. Onze beslissystemen houden daarbij rekening met de menselijke maat en omzeilen juridisch jargon als dat nodig is voor de gebruiksdoelgroep om de vragen van het systeem te begrijpen. De software die wij daarvoor zelf ontwikkeld hebben, kan, in tegenstelling tot andere juridische beslissystemen, de rechtsfeiten van een juridische casus daadwerkelijk tegen elkaar afwegen en aan de hand daarvan een inschatting van de rechtspositie van de gebruiker maken. Doordat onze medewerkers zowel diepgaande juridische kennis bezitten, als het vermogen logica toe te passen, zijn wij in staat om beslissystemen te ontwikkelen voor alle doelgroepen in de juridische sector. Als voorloper binnen de Nederlandse Legal Tech community hebben wij de handschoen opgepakt om de kennis over de mogelijkheden van AI binnen het juridische domein te verspreiden. Wij bieden masterclasses en leergangen aan, aan studenten van universiteiten en hogescholen maar ook aan overheidsorganisaties, advocatenkantoren en andersoortige instellingen. Verschillende van deze organisaties maken inmiddels ook gebruik van onze software om de specifieke juridische problemen binnen hun rechtsgebied te simplificeren voor hun cliënten of medewerkers.

Bijdrage aan NL AIC

Nog niet van toepassing.

Waarom NL AIC?

AI krijgt onvoldoende aandacht van binnen juridische wereld zelf. Technologie experts hebben al gezien dat er heel veel mogelijkheden liggen op het gebied van Legal Tech maar kennen niet goed de weg in de juridische wereld door de eigenaardigheden van het juridisch domein. Het is ons doel de juristen de mogelijkheden van AI te laten zien en de technologie experts wegwijs te maken in de juridische wereld.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.