Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Antea Group

Organisatieprofiel

Samen bouwen wij aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving met de allerbeste vakspecialisten van Nederland. Ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken en hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.

Activiteiten op AI gebied

We maken gebruik van AI om oplossingen voor een betere leefomgeving te realiseren. Denk hierbij aan geautomatiseerde schadebeeldherkenning om schades aan constructies te herkennen, zwerfafval op straat, marters in faunapassages en het in data vertalen van bodemrapporten. In onze oplossingen maken we onder andere gebruik van computer vision en OCR.

Bijdrage aan NL AIC

Wij vertalen onze kennis over de leefomgeving in toepasbare data en technologie. Met kennis over de leefomgeving werken we voor veel verschillende partijen. Met onze kennis dragen wij in de coalitie bij om technologie te integreren in nieuwe én bestaande producten en diensten, zodat technologie gebruikt wordt om maatschappelijke impact te bereiken.

Waarom NL AIC?

Artificiële Intelligentie speelt een steeds grotere rol in het oplossen van complexe uitdagingen om de wereld om ons heen leefbaar te houden. In de coalitie zoeken wij inspiratie en partners om dit steeds beter te kunnen doen. Daarnaast willen wij met onze kennis via de coalitie bijdragen aan schaalbare standaarden, methodieken en oplossingen.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.