Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Amsterdam UMC

Organisatieprofiel

In Amsterdam UMC werken we aan academische patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleidingen. We willen onze patiënten het allerbeste bieden wat de moderne geneeskunde kan bereiken. Daarbij gaan we uit van wetenschap die we binnen eigen onderzoekszwaartepunten hebben ontwikkeld en waarin we internationaal excelleren.

Activiteiten op AI gebied

Steeds meer clinici en onderzoekers maken gebruik van AI. Er zijn inmiddels verschillende algoritmen ontwikkeld voor toepassingen in de zorg, bijvoorbeeld de IC, de oncologie, radiologie, radiotherapie en het regionale Stroke netwerk. Ook werken we met de kennisinstellingen en de Gemeente in Amsterdam aan het AI technology for people programma.

Bijdrage aan NL AIC

Door de uitwisseling van kennis en ervaring met AI met partners van de Nederlandse AI coalitie en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken bij nieuwe initiatieven en projecten..

Waarom NL AIC?

Amsterdam UMC wil leidend zijn in het (co)creëren en toepassen van bewezen waardevolle data voor doelgericht gebruik voor de patiënt en voor de (zorg)professional. We doen mee aan de Nederlandse AI Coalitie om de kennis en ervaring met AI met anderen uit te wisselen en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken bij nieuwe initiatieven en projecten.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.