Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Amsterdam Data Science

Organisatieprofiel

Amsterdam Data Science (ADS) is een netwerkorganisatie, met academische en commerciële partners, dat heeft bijgedragen aan het opbouwen van een sterk Data Science en AI ecosysteem in Amsterdam. Wij brengen academici, bedrijfsleven en samenleving samen om op hoog niveau Data Science en AI-onderzoek en onderwijs te ontwikkelen.

Activiteiten op AI gebied

Ons netwerk bestaat uit een diverse groep AI-onderzoekers en personen uit het bedrijfsleven uit verschillende takken. ADS neemt de rol van kennisdeling op het gebied van AI op zich en houdt zich hiermee bezig door o.a. het actief delen van nieuwsberichten en organiseren van evenementen.

Bijdrage aan NL AIC

ADS biedt een platform voor samenwerking, kennisdeling en participatie. De grootse waarde die wij kunnen toevoegen aan de NL AIC is het in verbinden van mensen. Als netwerk organisatie zijn wij instaat een breed scala van kennis bij elkaar te brengen op de juiste momenten.

Waarom NL AIC?

Als een Amsterdamse netwerk organisatie op het gebied van Data Science en AI, voelen wij de verantwoordelijk om onze bijdrage te leveren aan de doelen en ambities van de NL AIC. ADS bestaat om de groei en internationale reputatie de faciliteren voor het ecosysteem.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.