Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

AIMZ

Organisatieprofiel

AIMZ managed energie. We richtten ons in eerste instantie op utiliteitsgebouwen omdat deze technisch het meest eenvoudig en interessant zijn. Interactie met de mens én gebouwen die onderling en met het energienet communiceren is een deelsleutel in de energietransitie.

Activiteiten op AI gebied

Wij koppelen op dit moment kunstmatige intelligentie aan bestaande regeltechniek in gebouwen. Focus voor de directe toekomst in de menselijke interactie met die kunstmatige intelligentie (human-machine teaming).

Bijdrage aan NL AIC

Wij zijn in staat om kennis en kunde effectief om te zetten naar concrete producten die helpen bij de uitdagingen die we onder andere op het gebied van duurzaamheid hebben.

Waarom NL AIC?

Omdat kennisdelen en samenwerking belangrijk is om innovatie vanaf onderzoeksinstituten effectief naar de markt te brengen zodat het niet alleen wordt besproken, maar ook gedaan.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.