Voorzitter werkgroep Mobiliteit, Transport en Logistiek

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) zet zich samen met bedrijven, kennisinstellingen, de overheid, maatschappelijke organisaties en burgers, in voor de ontwikkeling en toepassing van verantwoorde AI in Nederland. Door te stimuleren, orkestreren, organiseren en te verbinden weten we het AI-ecosysteem vorm te geven en daarbij optimaal gebruik te maken en bij te dragen aan het AiNed uitvoeringsprogramma.

De organisatie van de NL AIC wordt in praktische zin vormgegeven door een Programmateam bestaande uit de voorzitters/vertegenwoordigers van de werkgroepen, AI-hubs en de coalitiedesk. Na de eerste vier jaar van de coalitie, gekenmerkt door ‘aanjagen en alle bloemen laten bloeien’, bevinden we ons nu in een volgende fase van ‘toepassingen, stroomlijning en professionalisering’. Een onderdeel daarvan is de formulering en invulling van het leiderschap van de werkgroepen.

Leiderschap

De voorzitter van de werkgroep geeft leiding aan de activiteiten van de werkgroep. Deze zijn zowel richtingbepalend (jaarplan en prioriteiten), als operationeel (communicatie, bijeenkomsten, advisering, verbindingen maken, financiering organiseren voor activiteiten en het opbouwen van projecten/consortia). Proactief faciliteert, informeert en organiseert de voorzitter het brede ecosysteem via diverse kanalen en creëert synergie met initiatieven. Brede kennisdeling, disseminatie, informatievoorziening en advisering zijn daarbij essentieel zodat partijen elkaar(‘s expertise) makkelijk kunnen vinden voor het opzetten van projecten en consortia.

De werkzaamheden omvatten een inzet van circa 1 dag per week. De voorzitter wordt hierbij ondersteund door de coördinator (1 tot 1,5 dag per week) voor de meer uitvoerende werkzaamheden. De voorzitter werkt nauw samen met de coalitiedesk, het netwerk van AI-hubs en de actieve leden van de werkgroep. De voorzitter is tevens lid van het Programmateam van de NL AIC, vertegenwoordigt daar het toepassingsgebied of de bouwsteen en bepaalt mede de uitvoering van de koers van de NL AIC als geheel.

Profiel

 • Gezaghebbende, actiegerichte professional die de werkgroep strategisch en praktisch richting kan geven, de toegevoegde waarde kan bepalen voor deelnemers van de NL AIC en deze weet te realiseren.
 • Resultaatgericht kunnen opereren en focus kunnen aanbrengen vanuit een onafhankelijke rol.
 • Goede communicator en verbinder, in staat om gemeenschappelijke belangen te identificeren en stakeholders daarachter te krijgen. Teamwerker, bouwend op een sterk relevant netwerk.
 • HBO of academische opleiding met sterke digitale component (computer science, data science, AI) of bewezen staat van dienst in het toepassingsgebied en met de benodigde capaciteiten voor deze rol op het gebied van stakeholdermanagement en publiek private samenwerking.
 • Niet noodzakelijk een specialist op AI-gebied, wel begrip van de brede aspecten van AI (technisch, economisch, ethisch, maatschappelijk).
 • Heeft kennis van minimaal een van de sectoren Mobiliteit, Transport of Logistiek.
 • Ambassadeur en (mede)vertegenwoordiger naar overheid, EU samenwerkingsverbanden en andere stakeholders.
 • Kan samenwerking realiseren met relevante organisaties en stakeholders in het werkveld.
 • In staat om het eigen succes af te meten aan het succes van de werkgroep en NL AIC als geheel.
 • De NL AIC streeft naar een divers team door mensen met verschillende achtergronden en culturen samen te brengen.

Taken en verantwoordelijkheden (ondersteund door coördinator)

 • Opstellen en realisatie van jaarplan en begroting binnen de kaders van NL AIC of in staat om extra middelen te organiseren. Het organiseren/orkestreren van inhoudelijke/toepassingsprogrammering.
 • Voorbereiden en voorzitten van reguliere overleggen ter activering van de werkgroep met het kernteam. Daarbij goede balans organiseren tussen input van kennisuitwisseling, eindgebruikers vraagstukken, (startup) oplossingen, en (financierings)kansen en mogelijkheden, en het realiseren van output door middel van samenwerkingen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Goede verankering van de AI-hubs ten behoeve van het organiseren van uitvoeringskracht en impact.
 • Ondersteunen bij het vormen van consortia en voorbereiding voor projectvoorstellen.
 • Onderhouden van contact en samenwerking met relevante programma’s zoals AiNed, ten behoeve van het katalyseren van de ontwikkeling van projectvoorstellen en consortia.
 • Onderhouden van contact, inclusief on-boarding, en activeren van NL AIC leden die zich aanmelden voor de werkgroep.
 • Pro actieve deelname aan het NL AIC programmateam overleg.
 • Onderhouden van contacten en samenwerking met andere werkgroepen binnen de NL AIC, met AI-hubs en relevante stakeholders.
 • Organiseren van en deelnemen aan bijeenkomsten, beurzen en evenementen voor het verbeteren van de (inter)nationale zichtbaarheid, kennis en netwerk.
 • Stimuleren van betrokkenheid en zichtbaarheid op het NL AIC community platform en in samenwerking met NL AIC communicatie zorgen voor de juiste content.
 • Ontwikkelen van thought leadership, white papers en adviezen voor stakeholders (overheid, bedrijven, maatschappij); ontplooien van initiatieven voor disseminatie van die visie.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op, we ontvangen graag een CV, een korte motivatie en een indicatie van het uurtarief. Je kunt deze mailen naar coalitiecoördinator Sophie van Eck (sophie.vaneck@nlaic.com), de sluitingstermijn is 20 juni 2024. Met geselecteerde kandidaten gaan we hierna graag het gesprek aan. Heb je vragen, dan kun je uiteraard contact opnemen. Je kunt hiervoor terecht bij Sabine Herbrink, coalitiesecretaris en bereikbaar via 06 309 837 40. Neem ook een kijkje op de webpagina van de werkgroep Mobiliteit, Transport en Logistiek voor meer informatie.

Solliciteer hier

Laat uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.

Delen via: