Skills Matching 2.0: Eerlijke besluitvorming op de arbeidsmarkt in het wervingsproces

Skillsmatching
Op dit moment vindt er nog steeds een significante mismatch tussen vraag een aanbod plaats op de arbeidsmarkt. Zoals bij het formuleren van de vacaturetekst, waarin er eisen worden gesteld aan een kandidaat, terwijl er op de werkvloer andere vaardigheden en competenties nodig zijn.

Daarnaast blijft het lastig om een objectieve maat te definiëren die een werkgever kan gebruiken om kandidaten te ranken en te selecteren, waardoor mogelijk ook arbeidsdiscriminatie op de loer ligt. Prominenter gebruik van competenties en vaardigheden (skills) helpt bij het vergroten van het aantal succesvolle matches in het wervingsproces van werknemers.  
 
Om het aantal succesvolle matches te bevorderen en zo het aantal werkzoekenden terug te dringen, is het essentieel hiervoor een dynamische aanpak te ontwikkelen, die gericht is op de benodigde vaardigheden van werknemers voor het vervullen van een baan. AI speelt hierin een cruciale rol door met behulp van AI CV’s en vacatures beter op elkaar te matchen op een transparante manier en met zo min mogelijk vooroordelen (ook wel aangeduid met bias)Bovendien worden met deze aanpak de veranderingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op het gebied van opleidingen, vaardigheden en beroepen beter opgevolgd. 

Inzet van Artificiële Intelligentie

Binnen het project worden verschillende AIinnovaties ingezet, zoals HybrideAI,  ResponsibleAI en skills-ontologie: 

  • HybrideAI: Het combineren van AI-technieken (zoals Natural Language Processing om skills te extraheren uit vacatureteksten) met kennismodellen (via een zogenoemde skills-ontologie waarin de kennis van mensen is opgeslagen). Dit is nodig voor de genoemde dynamische aanpak 
  • ResponsibleAI: Het met AI bepalen waar er bias en discriminatie voorkomen in vacatureteksten en het actief geven van suggesties om toezicht op arbeidsmarktdiscriminatie te ondersteunen. Ook wordt AI gebruikt om bias in het matchen van werkzoekenden en werkgevers op basis van skills te verminderenHiermee wordt bijgedragen aan de eerlijkheid van zowel AI als het werving- enselectieproces. 
  • Skills-ontologie: in samenwerking met onder andere het UWV wordt er gewerkt aan de benodigde AI-innovaties voor een verbeterdesemi-automatische en dynamische skills-ontologie, die rekening houdt met de actualiteiten en trends op de arbeidsmarkt.  

Welke uitdaging lost het op? 

Het doel van het project is een verbetering in het matchen van vacatures en werkzoekenden te bewerkstellingen op basis van vaardigheden en met zo min mogelijk vooroordelen (bias) en waarbij de matches uitlegbaar zijn. Dit doen we door gebruik te maken van de drie bovengenoemde AI-innovaties. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer tevreden werknemers en werkgevers en een terugdringing van het aantal werkzoekenden 

Wat levert de use case op?

De beoogde resultaten zijn onder andere 

  • Een methodiek die het mogelijk maakt om een Hybride-AI systeem toe te passen op een skills-ontologie en die de dynamiek van de arbeidsmarkt goed representeert.  
  • Een tool voor het matchen van werkgevers en werkzoekenden, die uitlegbaar is en gericht is op het voorkomen van arbeidsdiscriminatie.

Eerste resultaat

In een paper wordt het in 2020 ontwikkelde prototype van een methodiek beschreven die een verbetering in het matchen van vacatures en werkzoekenden kan bewerkstellingen op basis van vaardigheden en met zo min mogelijk vooroordelen (bias) en waarbij de matches uitlegbaar zijn. De ontwikkelde demonstrator bevat functies zoals classificatie, skills-extractie, bias detector en het algoritme om de overlap van competenties tussen een vacature en de skills-ontologie te berekenen. Indien u geïnteresseerd bent de demonstrator uit te proberen, neem dan contact op met Jok Tang van TNO.

Samenwerkingspartners

Dit project is onderdeel van het Appl.AI programma van TNO en wordt mede gefinancierd vanuit de startimpuls die de NL AIC ontving van het kabinet voor onderzoek naar en het ontwikkelen van AI-toepassingen. In het project wordt er onder leiding van TNO samengewerkt met een aantal partijen waaronder UWV, CBSCPB, HCA Roadmap Topsectoren en O&O fondsen. 

Delen met:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Meer informatie

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.