FeedbackFruits: Realtime leren in schrijfopdrachten

Student achter laptop
Hoe zet je Artificiële Intelligentie (AI) zinvol in voor het onderwijs? Studenten zien de kansen van AI voor meer maatwerk (gepersonaliseerd leren) en meer regie op hun leertraject. Docenten zien mogelijkheden om taken te automatiseren, waardoor ze meer tijd vrij kunnen maken voor de individuele student.

Binnen de werkgroep Onderwijs werken we aan verschillende initiatieven die hierop aansluiten. Een mooi voorbeeld is FeedbackFruits. Deze Edtech scale-up biedt een AI-oplossing waarmee studenten in het hoger onderwijs automatisch feedback krijgen op hun schrijfwerk. Dit moet de werkdruk van docenten verlagen en het inzicht van studenten verbeteren 

Inzet van Artificiële Intelligentie

De oplossing van FeedbackFruits is een tool waarmee studenten geautomatiseerd formatieve feedback ontvangen op hun academische schrijfvaardigheden. Deze feedback bestaat uit simpele correcties, maar ook uit suggesties en complimenten in de kantlijn. Studenten kunnen zo zelf hun opdrachten verbeteren en aanpassen voordat zij een finale versie inleveren bij hun docent.  

Welke uitdaging lost het op? 

De methode die hieraan ten grondslag ligt, is dat docenten zelf de criteria samenstellen die zij relevant vinden voor de schrijfopdracht. Denk aan criteria voor inhoud, taal, lay-out, referenties en figuren en tabellen. Doordat studenten direct en real-time feedback ontvangen, leveren zij bij hun docent een versie in die al een stap verder is. Dit zou de werkdruk van docenten verlagen.  

De werkgroep Onderwijs wil deze oplossing verder aanscherpen. Daarbij is een belangrijke vraag of de tool de werkdruk van docenten daadwerkelijk verlaagt. Doordat dat de werkgroep bestaat uit deelnemers uit de quadrupel helix (zoals onderwijs, onderzoek, overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers) kunnen we de juiste mensen bereiken om die onderzoeksvraag te helpen beantwoorden.

Internationale erkenning

De AI tool van FeedbackFruits heeft tijdens de “Oscars van het onderwijs”, de Reimagine Education Awards in december 2021 een zilveren award ontvangen in de categorie AI. Daarnaast won FeedbackFruits een gouden award voor haar volledige toolsuite die ze in co-creatie met haar onderwijspartners heeft ontwikkeld, lees hier het volledige nieuwsbericht.

Samenwerkingspartners

Deze AI-oplossing is ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit en de Hogeschool van Rotterdam als onderdeel van de Onderwijs Doetank. Dit is een samenwerkingsverband dat FeedbackFruits in het leven heeft geroepen om samen met diverse partijen uit het onderwijs te werken aan onderwijsinnovatie. 

Delen met:

Meer informatie

Organisatie

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.