Door data gedreven: Inzicht in het rijgedrag van de civiele dienstauto’s van Defensie

Use case Defensie
Duurzaamheid is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden binnen Defensie. Ook bij de civiele dienstauto's van de Pool Niet Operationele Dienstvoertuigen (PNOD) voor Defensie medewerkers wordt er ingezet op schoner en groener rijgedrag. Om dit rijgedrag te stimuleren, wordt er een integraal mobiliteitsbeleid ontwikkeld waarin medewerkers gestimuleerd worden in hun keuze voor een vervoersmiddel.

Om zo’n beleid te ontwikkelen, is grootschalig inzicht nodig in het huidige rijgedrag. Hiervoor heeft het Datalab van het Defensie Joint IV-Commando (JIVC) een succesvol onderzoeksproject uitgevoerd.

Doel van het project

Het doel van dit project was om inzicht te krijgen in de mate van duurzaam gebruik van de dienstauto’s. Hoe vaak worden dienstauto’s bijvoorbeeld gebruikt voor korte afstanden? Of voor trajecten waar ook een goede OV-verbinding is? En komt het vaak voor dat dienstauto’s langdurig stilstaan terwijl er op andere locaties een tekort aan auto’s is om aan de vraag te kunnen voldoen? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, heeft het Datalab een dashboard ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze gegevens kunnen worden opgevraagd van de dienstauto’s. 

Gevisualiseerd inzicht bieden

Met deze oplossing kan de opdrachtgever zelf locaties, tijdvakken en ritafstanden selecteren en hier vervolgens de statistieken en visualisaties uit opvragen die het gewenste inzicht opleveren. Op deze manier kan, onder meer met behulp van Artificiële Intelligentie, op snelle en gerichte wijze inzicht worden gehaald uit de grote hoeveelheid autoritten die de PNOD dataset rijk is.

Van inzicht naar beleid

De inzichten die het dashboard oplevert, kunnen worden toegepast door beleidsmakers. Als bijvoorbeeld blijkt dat de dienstauto’s opvallend vaak worden gebruikt om naar dicht bij elkaar gelegen kazernes te rijden, is het bijvoorbeeld mogelijk om elektrische fietsen op locatie aan te bieden om mensen te stimuleren de pakweg vier kilometer per fiets af te leggen. Op deze manier kunnen datagedreven inzichten bijdragen aan beleidskeuzes en uiteindelijk reductie van CO2 uitstoot.

Mede mogelijk gemaakt door: 

  • DOSCO (Defensie Ondersteuningscommando) 
  • DMO (Defensie Materieel Organisatie) 
  • JIVC (Joint Informatie Voorzienings Commando) 
  • KIXS (Kennis, Innovatie, eXperimenten, Simulatie) 
Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.