AOSS: Adaptieve supportsystemen zorgen voor werkinstructies op maat

vrouw in lab
Binnen de maakindustrie neemt de variëteit en complexiteit van productieprocessen toe. Hierdoor neemt ook de kans op menselijke fouten toe. Er is bij bedrijven dan ook veel behoefte aan slimme/digitale supportsystemen die operators ondersteunen tijdens hun taakuitvoering in plaats van de huidige werkinstructies op papier.

Daarnaast komen er nieuwe technologieën voor instructieweergave, zoals Augmented Reality (AR), op de markt. Deze systemen zijn echter nog statisch, waardoor elke operator dezelfde hoeveelheid informatie wordt aangeboden. Dit sluit niet aan bij de behoefte aan maatwerk van de operator en remt daardoor het productieproces af.

Inzet van Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie (AI) wordt ingezet om de gemeten data uit het proces (productiviteit, menselijke fouten) en feedback van de operator direct te benutten. AI kan daarmee de optimale hoeveelheid en type werkinstructies voor de betreffende operator genereren en realtime bijstellen.

Welke uitdaging lost het op?

Technisch geschoolde medewerkers zijn in de huidige arbeidsmarkt schaars.  Door het adaptieve supportsysteem krijgen medewerkers werkinstructies op maat en daardoor passend bij hun kennis- en ervaringsniveau. Zo wordt de inwerk- en begeleidingstijd van nieuwe medewerkers efficiënter en verkort. Hierdoor is het voor bedrijven mogelijk om zowel ervaren als onervaren medewerkers als ook meer/minder technisch geschoold personeel snel en effectief in te zetten op complexe taken.

Wat levert de use case op?

Binnen het project wordt een prototypesysteem ontwikkeld voor adaptieve werkinstructies, dat zich tijdens het inleren automatisch aanpast aan:

  • Het vaardigheids- en ervaringsniveau van de operator.
  • De taakuitvoering van de operator bij een product of order.

Het prototype van het adaptieve supportsysteem zal in de fieldlabs Flexibel Manufacturing op de BIC in Eindhoven en in RoboHouse in Delft in demonstratieopstellingen beschikbaar komen voor demonstraties voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van AI.

Eerste resultaat

In juli 2021 is in RoboHouse ten behoeve van de ontwikkeling van het AI-model voor adaptief operator support een labexperiment uitgevoerd. Met behulp van in totaal 30 deelnemers, waarbij iedere deelnemer een aantal producten heeft gebouwd met behulp van werkinstructies, waarbij de mate van detail verschillend was ingevuld. De assemblagetijd, de kwaliteit en ook de feedback van de deelnemers zijn, uiteraard anoniem, vastgelegd. Deze data geven input voor het AI-model van het adaptieve supportsysteem. In het najaar wordt een demonstratie gepland van het adaptieve systeem in RoboHouse in Delft en tevens in het Fieldlab Flexibel Manufacturing op de Brainport Industries Campus.

Samenwerkingspartners

Dit project is onderdeel van het APPL.AI programma van TNO en wordt mede gefinancierd vanuit de startimpuls die de NL AIC ontving van het kabinet voor onderzoek naar en het ontwikkelen van AI-toepassingen. TNO werkt in dit project samen met de bedrijven Omron en Thomas Regout International. Deze bedrijven zullen het prototypesysteem van de adaptieve operatorsupport gaan evalueren en testen, zowel in een lab als in een industriële setting. Verder zijn ook andere partners van het Fieldlab Flexibel Manufacturing (BIC in Eindhoven) en van het Fieldlab Robohouse (Delft, SMITZH) betrokken bij evaluaties van de resultaten.

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Meer informatie

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.